ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Предстоящи присъствени и онлайн обучения (декември-февруари)
ДИПКУ - Стара Загора Ви представя предстоящите присъствени и онлайн обучения за месец декември 2023 г. - февруари 2024 г.

Присъствени обучения:

1. Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките
Дата: 21.01.2024 г.
Място: ДИПКУ Стара Загора
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2. Подходи и методи за развитие на общуването при деца с тежки интелектуални и множествени увреждания
Дата: 27-28.01.2024 г.
Място: ДИПКУ Стара Загора
Брой квалификационни кредити: 2.
Цена: 85 лв.

3. Добавената реалност в STEAM обучението в детската градина
Дата: 17.02.2024 г.
Място: ДИПКУ Стара Загора
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.


Онлайн обучения

1. STEAM обучение в природните науки 5-10 клас
Дата: 02.12.2023 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2. Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век
Дата: 02.12.2023 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

3. STEM обучение в детската градина-стъпка напред към бъдещето
Дата: 10.02.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.