ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Стартиращи професионално-педагогически специализации, позволяващи кандидатстване за III ПКС
ДИПКУ - Стара Загора стартират професионално -педагогически специализации, позволяващи кандидатстване за трета ПКС. Това е най-благоприятния момент за учителите да се включат в специализации. Те са подходящи за придобилите 4 ПКС. Препоръчителни са и за учители, които притежават 5 ПКС от тази или от предходни години. Включвайки се в професионално-педагогическа специализация сега, те значително ще съкратят времето за придобиване на 3 ПКС.

!!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!!

1. Педагогически иновации в детската градина
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


2. Педагогически и технологични аспекти на STEАM - образованието
Подходяща за учители по всички предмети, включително предучилищни,начални педагози и учители в детската градина.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


3. Организация на образователния процес в новите реалности
Подходяща за учители по всички предмети и начални педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 750 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


4.Приложни аспекти на Информационните и комуникационни технологии в образованието
Подходящо за учители по всички предмети, включително предучилищни и начални педагози, които имат интерес към прилагането на иновативни методи в класната стая, базирани на информационни и комуникационни технологии.
Стартира: при сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 750 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.

5. Детско-юношеска и училищна психология
Подходяща за училищни психолози, педагогически съветници, логопеди, социални работници, медиатори, учители по всички предмети, включително начални и предучилищни педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


6. Организация и управление на образованието
Подходяща за директори и заместник-директори на образователни институции, учители по всички предмети, начални и предучилищни педагози.
Стартира: при сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


7. Невропедагогика
Специализацията е предназначена за преподаватели по всички учебни дисциплини, директори на училища, ресурсни учители, специални педагози, учители в ЦСОП.
Стартира: при сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


8. Приложни аспекти на психологията в образователна среда
Подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, социални работници, медиатори, учители по всички предмети, начални и предучилищни педагози.
Стартира: при сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 750 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


За допълнителна информация можете да се свържете с Надежда Иванова - експерт СДК
тел. 042/ 630 102, 0887 160 012
e-mail: n.ivanova [аt] dipku-sz.net